2017 yılı SODES proje teklif  çağrıları açıldı. Ayrıntılı bilgi sodes.gov.tr sitesinde.